Avgiftsfri klamydia- och gonorré hemtest

Misstänker du könssjukdom? Med hjälp av den avgiftsfria klamydia- och gonorré- hemtestet får du snabbt svar på dina misstankar gällande klamydia- och gonorré.

Så här utför du hemtestet

  1. Beställ hemtestpaketet från adressen seinajoki.telelab.fi (på finska). Registreringen till nättjänsten sker med bankkoder eller mobilidentifiering.
  2. När du fått paketet hem, ta urinprovet enligt de här anvisningarna seinajoki.telelab.fi/Kayttoohje_Seinajoki_web_SV_FINAL.pdf. och skicka provröret till adressen som finns på paketet.
  3. När testresultatet är klart, får du meddelande om det i form av ett textmeddelande, efter vilket du kan kontrollera resultatet via seinajoki.telelab.fi.

Reservera en mottagningstid om ditt testresultat är positivt.

Ett negativt provresultat förutsätter inga åtgärder från din sida.

Titta på videon hur testet utförs https://youtu.be/wjd1S1CR4jA.